(Allt är från priser som kan justeras beroende på tidsåtgång samt färgmängd)